Moja mirovina

Kako do više mirovine kroz ulaganje u treći stup?

O trećem stupu

Treći stup je oblik dobrovoljne štednje sa sljedećim prednostima i nedostacima ...

Prednosti

 • Uplaćujete kad i koliko želite. Vaše uplate ne moraju biti niti redovite niti jednakog iznosa, a mogu stizati i od drugih osoba.
 • Dobivate državna poticajna sredstva (DPS). Dobivate poticaj u iznosu od 15% od vaše ukupne godišnje uplate. Maksimalni poticaj iznosi €99,54 i ostvaruje se ukupnom godišnjom uplatom od €663,61 ili više.
 • Uloženi novac ostvaruje prinos. Prosječan godišnji prinos fondova od osnutka je oko 4,6% za rizičnije fondove, odnosno 3,76% za one manje rizične.
 • Prinos ostvaren u štednji nije oporeziv.
 • Ušteđeni novac je isključivo vaše osobno vlasništvo. U cijelosti je nasljedan i ne može biti predmetom ovrhe.
 • Ne postoje dobna ograničenja za članstvo u fondu. Možete biti stariji od 55 godina, a možete uplaćivati i u ime svoje maloljetne djece.
 • Ako štednju za vas uplaćuje vaš poslodavac, uplate do ukupno €796,34 godišnje za poslodavca predstavljaju poreznu olakšicu.

Nedostaci

 • Svom novcu možete pristupiti tek nakon što napunite 55 godina života. U slučaju da niste disciplinirani štediša i da ste skloni nenamjenskom trošenju novca, ovo može biti i prednost. Oni koji su započeli sa štednjom prije 01.01.2019. godine novcu mogu pristupiti nakon što napune 50 godina života.
 • Sav novac ne možete povući odjednom. U slučaju da ne odaberete doživotnu isplatu, jednokratno možete povući najviše 30%. Ostatak novca se isplaćuje mjesečno kroz narednih 5 do 15 godina.
 • Godišnje plaćate naknadu za upravljanje i naknadu depozitaru (banci). Ovisno o odabranom fondu, naknade zajedno iznose između 1,53% i 2,09%. Automatski se naplaćuju i nisu prikazane u prinosu odabranog fonda.
 • U slučaju da ste imovinu prebacili iz fonda u mirovinsko osiguravajuće društvo, plaćate naknadu prilikom ugovaranja isplate mirovine. Naknade ovise o odabranom načinu isplate mirovine (privremenom ili doživotnom). Iznose od 1,5% do 2% jednokratno; i od 0,5 do 0,8% godišnje.
 • Većinu vašeg novca fondovi investiraju na hrvatskom tržištu kapitala, i to pretežito u hrvatske državne obveznice. Ovakva investicijska strategija za sobom nosi geografski rizik i potencijalno niže prinose.

Kalkulator

Ispunite naš kalkulator i izračunajte koliki bi bili prinosi trećeg stupa u vašem slučaju ...

U treći stup ...

* Vaša bruto plaća se umanjuje za iznos koji se uplaćuje u 3. stup. Za vas je ova opcija daleko povoljnija i preporuka je da insistirate na ovakvom dogovoru sa vašim poslodavcem.Kako mogu započeti sa štednjom u trećem stupu?

Odaberite jedan od fondova iz donje liste, upoznajte se sa njegovim prospektom i kliknite na ZANIMA ME!

Prinosi %Izloženost %
Naziv fonda.
.
.
ytd
12mj.24mj.36mj.HR drž.
obvez.
Strani
vrij. pap.
Dion. i
inv. fon.
ProspektZANIMA ME!
ProspektZANIMA ME!
ProspektZANIMA ME!
ProspektZANIMA ME!
ProspektZANIMA ME!
ProspektZANIMA ME!
ProspektZANIMA ME!
ProspektZANIMA ME!

Izvor podataka: HANFA