Moja mirovina

Kako do više mirovine kroz ulaganje u treći stup?

O trećem stupu

Treći stup je oblik dobrovoljne štednje sa sljedećim prednostima i nedostacima ...

Prednosti

Nedostaci

Kalkulator

Ispunite naš kalkulator i izračunajte koliki bi bili prinosi trećeg stupa u vašem slučaju ...

U treći stup ...

 
 

* Vaša bruto plaća se umanjuje za iznos koji se uplaćuje u 3. stup. Za vas je ova opcija daleko povoljnija i preporuka je da insistirate na ovakvom dogovoru sa vašim poslodavcem.

 
 

Trenutna imovina 
Uplata (bez DPS) € **
DPS
Očekivani prinos %
Broj god. štednje

** Maksimalna DPS dobivate sa uplatom od barem €663,61 godišnje, odnosno €55,35 mjesečno.

Mj. bruto plaća
Mj. uplata (bez DPS)  € **
Prirez %

DPS
Očekivani prinos %
Broj god. štednje

** Najviša poticajna sredstva ostvarujete sa uplatama od minimalno €55,35, a vaš poslodavac ostvaruje najvišu poreznu olakšicu sa uplatom od €67 mjesečno.

Izračun je isključivo informativnog karaktera.

Nakon godina štednje ostvariti ćete povrat od %.

Ukupno sa  .

Br.OpisPrijePoslijeRazlika
1.BrutoMjesečno, za uplaćenih u 3. stup
2.MO 1. stup 15%
3.MO 2. stup 5%
4.Doprinosi (2 + 3)... uplatit ćete manje doprinosa
5.Dohodak (1 - 4)
6.Osobni odbitak
7.Porezna osnovica (5 - 6)
8.Porez na dohodak 20%
9.Porez na dohodak 30%
10.Porez ukupno (8 + 9)
11.Prirez %
12.Porez i prirez (10 + 11)... manje poreza i prireza
13.Neto plaća (5 - 12)... neto plaća će vam biti manja za

14.Doprinos za ZO 16,50%... a poslodavac će uštedjeti .
15.Bruto 2

Kako mogu započeti sa štednjom u trećem stupu?

Odaberite jedan od fondova iz donje liste, upoznajte se sa njegovim prospektom i kliknite na ZANIMA ME!

Prinosi %Izloženost %
Naziv fonda.
.
.
ytd
12mj.
yoy
pgp
5 g.
HR drž.
obvez.
Strani
vrij. pap.
Dion. i
inv. fon.
Prospekt ZANIMA ME!
Prospekt ZANIMA ME!
Prospekt ZANIMA ME!
Prospekt ZANIMA ME!
Prospekt ZANIMA ME!
Prospekt ZANIMA ME!
Prospekt ZANIMA ME!
Prospekt ZANIMA ME!

Izvor podataka: HANFA